daarom

 

Denken en doen verbinden

Op onze school krijg je een uitgekiende combinatie van theoretische en technologische kennis en levensechte technologische opdrachten.
In de technische en praktische vakken richten we ons op ‘leren door te doen’. Daarnaast zetten we ook sterk in op theoretische kennis die van belang is om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende
contexten. Door deze twee manieren van leren met elkaar te verbinden willen we inzetten op ‘diep leren’.


In de STEM-vakken zullen de grenzen tussen de verschillende vakgebieden geleidelijk aan vervagen.
Je zal ontdekken dat de link tussen wetenschappen (science), technologie (technology), ontwerpen (engineering) en wiskunde (mathematics) heel sterk is.
Daarbij zal je soms vertrekken vanuit de praktijk om zo te komen tot de theorie, soms omgekeerd.