logo leerlingenraad klein

 

Graag inspraak in wat er op school gebeurt? Wil je meedenken over hoe het beter kan?

  
Kom in de leerlingenraad en vertegenwoordig je medeleerlingen!