logo leerlingenraadGraag inspraak in wat er op school gebeurt? Wil je meedenken over hoe het beter kan?

   Kom in de leerlingenraad en vertegenwoordig je medeleerlingen!