Hoe zetten we Bijsprong in?

Onze school kiest ervoor om Bijsprong als volgt in te zetten.

1. Leren leren
Bij de start van het schooljaar organiseren we sessies per klas. Daarna kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleid worden door onze studiecoaches. Samen gaan ze op zoek naar wat werkt om je schoolwerk beter te organiseren en makkelijker gedaan te krijgen.

2. Taalondersteuning
Voor leerlingen met een andere thuistaal.

3. Middagactiviteiten
Voor alle leerlingen.

4. Remediëringslessen in de 2de en de 3de graad
Voor de volgende vakken:
• wiskunde;
• Frans;
• technische en praktische vakken elektriciteit;
• technische en praktische vakken mechanica;
• technische en praktische vakken hout.
Deze remediëringslessen worden ingericht in de middagpauze (12.30 – 12.55 uur) of net na de lessen (15.40 - 16.30 uur of 16.30 - 17.20 uur).

Concreet
• Als de vakleerkracht vaststelt dat je zoon of dochter hulp nodig heeft bij een van deze vakken, dan zal die leerkracht je zoon of dochter aanmelden bij de Bijsprong-leerkracht. Dag en uur van afspraak worden door de vakleerkracht via mail en in de planningsagenda gecommuniceerd.
• Is de les in de middagpauze, dan krijgt de leerling voorrang bij het aanschuiven voor de maaltijden door het tonen van de afspraak in de planningsagenda.
• De Bijsprong-leerkracht geeft uitleg, extra oefeningen, brengt technische en praktische vaardigheden bij. Nadien geeft de Bijsprong-leerkracht feedback en maakt eventueel vervolgafspraken.

We hopen dat deze Bijsprong-lessen en de andere initiatieven ertoe zullen bijdragen dat onze leerlingen zich na de voorbije schooljaren samen met hun vrienden en klasgenoten onbezorgd kunnen amuseren.